προγραμματα 3

Ποιους αφορά

Εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
  • ΑΦΜ Υποψηφίου
  • ΑΜΚΑ Υποψηφίου
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
  • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ούσα
  • Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης

Τι περιλαμβάνει

  • Θεωρητική κατάρτιση ή/και Συμβουλευτική σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα
  • Πιστοποίηση

Αξία Επιδόματος

Πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων

Μέθοδος Κατάρτισης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης είτε συνδυασμός των παραπάνω.

Για να ενημερωθείτε άμεσα για τα αποτελέσματα μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.