επιδοτουμενα

τρεχοντα επιδοτουμενα προγραμματα

προγραμματα 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 80000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ – 2022
προγραμματα 3
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
προγραμματα 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 2022
προγραμματα 4
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49