προγραμματα 4

🚩 Επικαιροποιημένο Μητρώο Ωφελουμένων – Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής (επιλαχών)

🔶 Επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς αν είσαι επιτυχών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520,00 €
  • Θεωρητική εκπαίδευση 200 ώρες
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής